Λανθασμένες παράμετροι στο wfQuery()
Λειτουργία: $1
Αίτημα: $2