Αγγλικά (en) επεξεργασία

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Malaysia (en)Βασκικά (eu) επεξεργασία

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Malaysia (eu)Βιετναμικά (vi) επεξεργασία

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Malaysia (vi)Γερμανικά (de) επεξεργασία

  Προφορά επεξεργασία

 

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Malaysia (de) ουδέτεροΔανικά (da) επεξεργασία

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Malaysia (da)Ιντερλίνγκουα (ia) επεξεργασία

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Malaysia (ia)Ιταλικά (it) επεξεργασία

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Malaysia (it)Μαλαϊκά (ms) επεξεργασία

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Malaysia (ms)Νορβηγικά (no) επεξεργασία

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Malaysia (no)Ρουμανικά (ro) επεξεργασία

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Malaysia (ro)Σουηδικά (sv) επεξεργασία

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Malaysia (sv)