Κύριο όνομα

επεξεργασία

Malaysia (en)  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Malaysia (eu)  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Malaysia (vi)  Προφορά

επεξεργασία
 

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Malaysia (de) ουδέτερο  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Malaysia (da)  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Malaysia (ia)  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Malaysia (it)  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Malaysia (ms)  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Malaysia (no)  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Malaysia (ro)  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Malaysia (sv)