Δείτε επίσης: Lituânia

Βασκικά (eu) επεξεργασία

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Lituania (eu)Βρετονικά (br) επεξεργασία

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Lituania (br)Ίντο (io) επεξεργασία

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Lituania (io)Ιντερλίνγκουα (ia) επεξεργασία

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Lituania (ia)Ισπανικά (es) επεξεργασία

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Lituania (es)Ιταλικά (it) επεξεργασία

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Lituania (it)Λατινικά (la) επεξεργασία

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Lituania (la)Ρουμανικά (ro) επεξεργασία

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Lituania (ro)