Δείτε επίσης: Libéria

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Liberia (en)  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Liberia (eu)  Προφορά

επεξεργασία
 

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Liberia (de)  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Liberia (es)  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Liberia (it)  Προφορά

επεξεργασία
 

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Liberia (nl)  Προφορά

επεξεργασία
 

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Liberia (pl) θηλυκό