Γερμανικά (de) Επεξεργασία

  ΠροφοράΕπεξεργασία

Kilometer 

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

Kilometer (de) αρσενικό