Κύριο όνομα

επεξεργασία

Honduras (en)



  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Honduras (eu)



  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Honduras (fr)



  Προφορά

επεξεργασία
 

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Honduras (de)



  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Honduras (es)



  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Honduras (it) θηλυκό



  Προφορά

επεξεργασία
 

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Honduras (nl)



  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Honduras (pt)



  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Honduras (tr)