Σουαχίλι (sw) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

Heri Za Mwaka Mpya < → δείτε τις λέξεις heri, za, mwaka και mpya

  Έκφραση επεξεργασία

Heri Za Mwaka Mpya (sw)