Ανατολικά φριζικά (stq)Επεξεργασία

  Κύριο όνομαΕπεξεργασία

Fereende Natione

  1. Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών