Κύριο όνομα

επεξεργασία

Eridanus (en)

  1. Ηριδανός, ο αστερισμός
  2. Ηριδανός, ο ποταμός


  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Eridanus (co)

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Eridanus (la), γενική: Eridani.  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Eridanus (no)


  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Eridanus (nl)

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Eridanus (pt)

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Eridanus (sk)

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Eridanus (cs)

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Eridanus (tr)

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Eridanus (fi)