Πορτογαλικά (pt) επεξεργασία

  Συντομομορφή επεξεργασία

E. U. A. (pt)αρσενικό, μόνο στον πληθυντικό