Κροατικά (hr) επεξεργασία

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Dlijeto (hr) ουδέτερο, μόνο στον ενικό