Αγγλικά (en) Επεξεργασία

  Κύριο όνομαΕπεξεργασία

Djibouti (en)

  • το Τζιμπουτί (η χώρα της Αφρικής και η πρωτεύουσά της)Βασκικά (eu) Επεξεργασία

  Κύριο όνομαΕπεξεργασία

Djibouti (eu)Γαλλικά (fr) Επεξεργασία

  ΠροφοράΕπεξεργασία

Djibouti 

  Κύριο όνομαΕπεξεργασία

Djibouti (fr)Ιταλικά (it) Επεξεργασία

  Κύριο όνομαΕπεξεργασία

Djibouti (it)Φινλανδικά (fi) Επεξεργασία

  Κύριο όνομαΕπεξεργασία

Djibouti (fi)