Προφορά

επεξεργασία
 

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Costa Rica (en)  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Costa Rica (eu)  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Costa Rica (fr)  Προφορά

επεξεργασία
 

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Costa Rica (en)

Άλλες μορφές

επεξεργασία  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Costa Rica (es)  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Costa Rica (it)  Προφορά

επεξεργασία
 

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Costa Rica (nl)  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Costa Rica (pt)  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Costa Rica (fi)