Κύριο όνομα

επεξεργασία

Cepheus (en)

 1. (αστερισμός) Κηφεύς
 2. (μυθολογία) Κηφεύς  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Cepheus (de)

 1. (μυθολογία) Κηφεύς
 2. (αστερισμός) Κηφεύς

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Cepheus (da)

 1. (μυθολογία) Κηφεύς
 2. (αστερισμός) Κηφεύς

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Cepheus (la), γενική: Cephei

 1. (μυθολογία) Κηφεύς
 2. (αστερισμός) Κηφεύς

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Cepheus (sv)

 1. (μυθολογία) Κηφεύς
 2. (αστερισμός) Κηφεύς

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Cepheus (tr)

 1. (μυθολογία) Κηφεύς
 2. (αστερισμός) Κηφεύς

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Cepheus (pt)

 1. (μυθολογία) Κηφεύς
 2. (αστερισμός) Κηφεύς

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Cepheus (hu)

 1. (μυθολογία) Κηφεύς
 2. (αστερισμός) Κηφεύς

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Cepheus (nl)

 1. (μυθολογία) Κηφεύς
 2. (αστερισμός) Κηφεύς

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Cepheus (co)

 1. (μυθολογία) Κηφεύς
 2. (αστερισμός) Κηφεύς

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Cepheus (es)

 1. (μυθολογία) Κηφεύς
 2. (αστερισμός) Κηφεύς

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Cepheus (id)

 1. (μυθολογία) Κηφεύς
 2. (αστερισμός) Κηφεύς