Κάτω σαξονικά (nds)Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

Buddel (nds)