Αγγλικά (en) επεξεργασία

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Bhutan (en)Βασκικά (eu) επεξεργασία

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Bhutan (eu)Γερμανικά (de) επεξεργασία

  Προφορά επεξεργασία

 

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Bhutan (de) ουδέτερο, μόνο στον ενικόΙταλικά (it) επεξεργασία

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Bhutan (it)Ολλανδικά (nl) επεξεργασία

  Προφορά επεξεργασία

 

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Bhutan (nl)Πολωνικά (pl) επεξεργασία

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Bhutan (en)Φινλανδικά (fi) επεξεργασία

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Bhutan (fi)