Κύριο όνομα

επεξεργασία

Bhutan (en)  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Bhutan (eu)  Προφορά

επεξεργασία
 

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Bhutan (de) ουδέτερο, μόνο στον ενικό  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Bhutan (it)  Προφορά

επεξεργασία
 

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Bhutan (nl)  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Bhutan (en)  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Bhutan (fi)