Κύριο όνομα

επεξεργασία

Bestla (en) θηλυκό


  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Bestla (en) θηλυκό


  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Bestla (eu) θηλυκό


  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Bestla (fr) θηλυκό


  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Bestla (de) θηλυκό


  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Bestla (da) θηλυκό


  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Bestla (is) θηλυκό


  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Bestla (it) θηλυκό


  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Bestla (no) θηλυκό


  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Bestla (pl) θηλυκό


  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Bestla (pt) θηλυκό


  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Bestla (sv) θηλυκό