Προφορά

επεξεργασία
ΔΦΑ : /bəˈhɑː.məz/
 

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Bahamas (en)

Σημειώσεις

επεξεργασία

Συνήθως χρησιμοποιείται με το οριστικό άρθρο the


  Προφορά

επεξεργασία
 

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Bahamas (fr) θηλυκό, μόνο στον πληθυντικό  Προφορά

επεξεργασία
 

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Bahamas (de) μόνο στον πληθυντικό  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Bahamas (es)  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Bahamas (it) θηλυκό  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Bahamas (pt)