Αγγλικά (en) επεξεργασία

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Apus (en)

Ινδονησιακά (id) επεξεργασία

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Apus (id)

Ισπανικά (es) επεξεργασία

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Apus (es)

Κορσικανικά (co) επεξεργασία

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Apus (co)

Λατινικά (la) επεξεργασία

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Apus (la)

Πορτογαλικά (pt) επεξεργασία

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Apus (pt)

Τουρκικά (tr) επεξεργασία

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Apus (tr)