Δείτε επίσης: apostle

Αγγλικά (en) επεξεργασία

  Ουσιαστικό επεξεργασία

Apostle (en)