Αγγλικά (en) Επεξεργασία

  Κύριο όνομαΕπεξεργασία

Andromeda (en)Βασκικά (eu) Επεξεργασία

  Κύριο όνομαΕπεξεργασία

Andromeda (eu)Γερμανικά (de) Επεξεργασία

  ΠροφοράΕπεξεργασία

ήχος 

  Κύριο όνομαΕπεξεργασία

Andromeda (de)Δανικά (da)Επεξεργασία

  Κύριο όνομαΕπεξεργασία

Andromeda (da)Ιταλικά (it) Επεξεργασία

  Κύριο όνομαΕπεξεργασία

Andromeda (it)Κορσικανικά (co)Επεξεργασία

  Κύριο όνομαΕπεξεργασία

Andromeda (co)Κροατικά (hr) Επεξεργασία

  Κύριο όνομαΕπεξεργασία

Andromeda (hr) θηλυκόΛατινικά (la) Επεξεργασία

  Κύριο όνομαΕπεξεργασία

Andromeda (la)Λιθουανικά (lt) Επεξεργασία

  Κύριο όνομαΕπεξεργασία

Andromeda (lt)Νεονορβηγικά (nn)Επεξεργασία

  Κύριο όνομαΕπεξεργασία

Andromeda (nn)Ολλανδικά (nl) Επεξεργασία

  ΠροφοράΕπεξεργασία

ήχος 

  Κύριο όνομαΕπεξεργασία

Andromeda (nl)Πολωνικά (pl) Επεξεργασία

  ΠροφοράΕπεξεργασία

ήχος 

  Κύριο όνομαΕπεξεργασία

Andromeda (pl)Σλοβενικά (sl) Επεξεργασία

  Κύριο όνομαΕπεξεργασία

Andromeda (sl)Σουηδικά (sv) Επεξεργασία

  Κύριο όνομαΕπεξεργασία

Andromeda (sv)Τουρκικά (tr) Επεξεργασία

  Κύριο όνομαΕπεξεργασία

Andromeda (tr)Τσεχικά (cs)Επεξεργασία

  Κύριο όνομαΕπεξεργασία

Andromeda (cs)Φινλανδικά (fi) Επεξεργασία

  Κύριο όνομαΕπεξεργασία

Andromeda (fi)