Αγγλικά (en) Επεξεργασία

  Κύριο όνομαΕπεξεργασία

Andromeda (en)Βασκικά (eu) Επεξεργασία

  Κύριο όνομαΕπεξεργασία

Andromeda (eu)Γερμανικά (de) Επεξεργασία

  ΠροφοράΕπεξεργασία

Andromeda 

  Κύριο όνομαΕπεξεργασία

Andromeda (de)Δανικά (da)Επεξεργασία

  Κύριο όνομαΕπεξεργασία

Andromeda (da)Ιταλικά (it) Επεξεργασία

  Κύριο όνομαΕπεξεργασία

Andromeda (it)Κορσικανικά (co)Επεξεργασία

  Κύριο όνομαΕπεξεργασία

Andromeda (co)Κροατικά (hr) Επεξεργασία

  Κύριο όνομαΕπεξεργασία

Andromeda (hr) θηλυκόΛατινικά (la) Επεξεργασία

  Κύριο όνομαΕπεξεργασία

Andromeda (la)Λιθουανικά (lt) Επεξεργασία

  Κύριο όνομαΕπεξεργασία

Andromeda (lt)Νεονορβηγικά (nn)Επεξεργασία

  Κύριο όνομαΕπεξεργασία

Andromeda (nn)Ολλανδικά (nl) Επεξεργασία

  ΠροφοράΕπεξεργασία

Andromeda 

  Κύριο όνομαΕπεξεργασία

Andromeda (nl)Πολωνικά (pl) Επεξεργασία

  ΠροφοράΕπεξεργασία

Andromeda 

  Κύριο όνομαΕπεξεργασία

Andromeda (pl)Σλοβενικά (sl) Επεξεργασία

  Κύριο όνομαΕπεξεργασία

Andromeda (sl)Σουηδικά (sv) Επεξεργασία

  Κύριο όνομαΕπεξεργασία

Andromeda (sv)Τουρκικά (tr) Επεξεργασία

  Κύριο όνομαΕπεξεργασία

Andromeda (tr)Τσεχικά (cs)Επεξεργασία

  Κύριο όνομαΕπεξεργασία

Andromeda (cs)Φινλανδικά (fi) Επεξεργασία

  Κύριο όνομαΕπεξεργασία

Andromeda (fi)