Αγγλικά (en) επεξεργασία

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Andromeda (en)Βασκικά (eu) επεξεργασία

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Andromeda (eu)Γερμανικά (de) επεξεργασία

  Προφορά επεξεργασία

 

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Andromeda (de)Δανικά (da) επεξεργασία

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Andromeda (da)Ιταλικά (it) επεξεργασία

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Andromeda (it)Κορσικανικά (co) επεξεργασία

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Andromeda (co)Κροατικά (hr) επεξεργασία

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Andromeda (hr) θηλυκόΛατινικά (la) επεξεργασία

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Andromeda (la)Λιθουανικά (lt) επεξεργασία

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Andromeda (lt)Νεονορβηγικά (nn) επεξεργασία

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Andromeda (nn)Ολλανδικά (nl) επεξεργασία

  Προφορά επεξεργασία

 

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Andromeda (nl)Πολωνικά (pl) επεξεργασία

  Προφορά επεξεργασία

 

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Andromeda (pl)Σλοβενικά (sl) επεξεργασία

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Andromeda (sl)Σουηδικά (sv) επεξεργασία

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Andromeda (sv)Τουρκικά (tr) επεξεργασία

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Andromeda (tr)Τσεχικά (cs) επεξεργασία

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Andromeda (cs)Φινλανδικά (fi) επεξεργασία

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Andromeda (fi)