Αγγλικά (en) Επεξεργασία

  ΠροφοράΕπεξεργασία

Audio (US) 

  Κύριο όνομαΕπεξεργασία

Albania (en)Βασκικά (eu) Επεξεργασία

  Κύριο όνομαΕπεξεργασία

Albania (eu)Γερμανικά (de) Επεξεργασία

  Κύριο όνομαΕπεξεργασία

Albania (de)Ισπανικά (es) Επεξεργασία

  Κύριο όνομαΕπεξεργασία

Albania (es)Ιταλικά (it) Επεξεργασία

  ΠροφοράΕπεξεργασία

Albania 

  Κύριο όνομαΕπεξεργασία

Albania (it)Πολωνικά (pl) Επεξεργασία

  ΠροφοράΕπεξεργασία

Albania 

  Κύριο όνομαΕπεξεργασία

Albania (pl) θηλυκόΡουμανικά (ro) Επεξεργασία

  Κύριο όνομαΕπεξεργασία

Albania (ro)Φινλανδικά (fi) Επεξεργασία

  Κύριο όνομαΕπεξεργασία

Albania (fi)