Αγγλικά (en)Επεξεργασία

  ΠροφοράΕπεξεργασία

 

  Κύριο όνομαΕπεξεργασία

Albania (en)Βασκικά (eu)Επεξεργασία

  Κύριο όνομαΕπεξεργασία

Albania (eu)Γερμανικά (de)Επεξεργασία

  Κύριο όνομαΕπεξεργασία

Albania (de)Ισπανικά (es)Επεξεργασία

  Κύριο όνομαΕπεξεργασία

Albania (es)Ιταλικά (it)Επεξεργασία

  ΠροφοράΕπεξεργασία

 

  Κύριο όνομαΕπεξεργασία

Albania (it)Πολωνικά (pl)Επεξεργασία

  ΠροφοράΕπεξεργασία

 

  Κύριο όνομαΕπεξεργασία

Albania (pl) θηλυκόΡουμανικά (ro)Επεξεργασία

  Κύριο όνομαΕπεξεργασία

Albania (ro)Φινλανδικά (fi)Επεξεργασία

  Κύριο όνομαΕπεξεργασία

Albania (fi)