Δείτε επίσης: Albânia

  Προφορά

επεξεργασία
 

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Albania (en)  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Albania (eu)  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Albania (de)  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Albania (es)  Προφορά

επεξεργασία
 

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Albania (it)  Προφορά

επεξεργασία
 

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Albania (pl) θηλυκό  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Albania (ro)  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Albania (fi)