Σλαβομακεδονικά (mk) Επεξεργασία

  ΕπίθημαΕπεξεργασία

-логија (mk)


Σερβικά (sr) Επεξεργασία

  ΕπίθημαΕπεξεργασία

-логија (sr) (λατινική γραφή: -logija)