Ιαπωνικά (ja) επεξεργασία

  Κύριο όνομα επεξεργασία

ヴィーザル (ja) αρσενικό