Μεσαιωνικά ελληνικά (gkm) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

ἀκροδάκτυλον, λέξη του 9ου αιώνα < ἀκρο- + δάκτυλον

  Ουσιαστικό επεξεργασία

ἀκροδάκτυλον

Παράγωγα επεξεργασία

  Πηγές επεξεργασία