Τελούγκου (te) επεξεργασία

  Ουσιαστικό επεξεργασία

కన్ను (te) (kannu)