Ταμίλ (ta) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

இரவு (ta) (iravu)