Χίντι (hi) επεξεργασία

  Ουσιαστικό επεξεργασία

दक्षिण अफ्रीका (hi)

Σανσκριτικά (sa) επεξεργασία

  Ουσιαστικό επεξεργασία

दक्षिण अफ्रीका (sa)