Σανσκριτικά (sa) Επεξεργασία

  ΕπίρρημαΕπεξεργασία

आमाम (sa)