Ρωσικά (ru) Επεξεργασία

  ΠροφοράΕπεξεργασία

характер 

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

характер (ru) αρσενικό