Ρωσικά (ru) Επεξεργασία

  ΠροφοράΕπεξεργασία

ступня 

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

ступня (ru)