Ρωσικά (ru) Επεξεργασία

  ΠροφοράΕπεξεργασία

ребёнок 

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

ребёнок (ru) αρσενικό