Ρωσικά (ru) επεξεργασία

  Προφορά επεξεργασία

 


  Ουσιαστικό επεξεργασία

растение (ru) ουδέτερο