Ρωσικά (ru)Επεξεργασία

  ΠροφοράΕπεξεργασία

 


  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

растение (ru) ουδέτερο