Βουλγαρικά (bg) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

писмо (bg) ουδέτερο (pismó)


Σερβικά (sr) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

писмо (sr) (λατινική γραφή: pismo) ουδέτερο (pismo)