Ρωσικά (ru) Επεξεργασία

  ΠροφοράΕπεξεργασία

она 

  ΑντωνυμίαΕπεξεργασία

она (ru)Σερβικά (sr) Επεξεργασία

  ΑντωνυμίαΕπεξεργασία

она (sr) (λατινική γραφή: ona)