Βουλγαρικά (bg) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

око (bg)Ουκρανικά (uk) Επεξεργασία

  ΠροφοράΕπεξεργασία

око 

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

око (uk) ουδέτερο (óko)Σερβικά (sr) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

око (sr) (λατινική γραφή: oko) ουδέτερο (óko)