Ρωσικά (ru) Επεξεργασία

  ΠροφοράΕπεξεργασία

местоимение 

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

местоимение (ru) /mestoiménije/