Ρωσικά (ru) Επεξεργασία

  ΠροφοράΕπεξεργασία

конь 

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

конь (ru)