Σερβικά (sr) επεξεργασία

  Επίθετο επεξεργασία

интересантан (sr) (λατινική γραφή: interesantan)