Ρωσικά (ru) Επεξεργασία

  ΠροφοράΕπεξεργασία

двенадцать 

  ΑριθμητικόΕπεξεργασία

двенадцать (ru)