Ρωσικά (ru) Επεξεργασία

  ΠροφοράΕπεξεργασία

галактика 

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

галактика (ru) θηλυκό