Ρωσικά (ru) Επεξεργασία

  ΠροφοράΕπεξεργασία

выставка 

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

выставка (ru) θηλυκό