Ρωσικά (ru) Επεξεργασία

  ΠροφοράΕπεξεργασία

восемьдесят 

  ΑριθμητικόΕπεξεργασία

восемьдесят (ru)