Βουλγαρικά (bg) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

война (bg) θηλυκό

  1. ο πόλεμοςΡωσικά (ru) Επεξεργασία

  ΠροφοράΕπεξεργασία

война 

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

война (ru) θηλυκό(προφορά: vojná)

  1. ο πόλεμος