Ρωσικά (ru) Επεξεργασία

  ΠροφοράΕπεξεργασία

возраст 

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

возраст (ru) αρσενικό