Βουλγαρικά (bg) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

бадем (bg) αρσενικό