Βουλγαρικά (bg)Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

бадем (bg) αρσενικό