Ρωσικά (ru) Επεξεργασία

  ΠροφοράΕπεξεργασία

архитектор 

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

архитектор (ru) αρσενικό