Λευκορωσικά (be)Επεξεργασία

  ΣύνδεσμοςΕπεξεργασία

або (be)

  1. ή, είτεΟυκρανικά (uk) Επεξεργασία

  ΣύνδεσμοςΕπεξεργασία

або (uk)

  1. ή, είτεΡωσικά (ru) Επεξεργασία

  ΣύνδεσμοςΕπεξεργασία

або (ru)

  1. ή, είτε