Αρχαία ελληνικά (grc) επεξεργασία

  Ουσιαστικό επεξεργασία

νῶτος αρσενικό και νῶτον ουδέτερο, πληθ.: νῶτα ουδέτερο