Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

μεταφέρνω < λείπει η ετυμολογία

  Ρήμα επεξεργασία

μεταφέρνω

μεταφέρω